Makar Sankranti 15-Jan-2023

Makar Sankranti on Sunday, January 15, 2023
Makar Sankranti Punya Kala - 07:15 AM to 05:46 PM
Makar Sankranti Maha Punya Kala - 07:15 AM to 09:00 AM